کاسپین شیمی

روغن ترمزC.C.P-DOT3

روغن ترمزC.C.P-DOT3

روغن ترمزC.C.P-DOT3  (بخش حمل و نقل) یکی از چندین نوع روغن ترمز اتومبیل بوده که به ترکیب خاصی از مواد شیمیائی دارای دامنه معین نقطه جوش اشاره دارد. روغن ترمزC.C.P-DOT3 ، همانند DOT 4 & 5.1 ، روغنی براساس پلی اتیلن گلیکول (با DOT 5  که براساس سیلیکون است، مغایرت دارد) می باشد. روغن هائی مانند DOT 3 هیگروسکوپیک بوده و آب را از اتمسفر جذب خواهند کرد. این عمل عملکرد روغن را از بین می برد و چنانچه مجاز به انباشته شدن بیش از یک محدوده زمانی باشد، می تواند نقطه جوش روغن را بطور چشمگیری کم کند. این امر در ماشین های سواری مقوله مهمی نیست اما در ماشین های مسابقه یا موتورسیکلت ها می تواند یک امر جدی باشد. روغن ترمزC.C.P-DOT3  حاوی مخلوطی از پلی الکلیلین گلیکول و اتر می باشد. روغن ترمزC.C.P-DOT3  برای دارا بودن مقادیر استانداردی درنظر گرفته می شود که جهت مراقبت از سیستم ترمز نرمال در ماشین مورد نیاز است. این روغن به جهت دارا بودن ترکیبات شیمیائی، قابلیت کنترل حرارت را تا حد معینی دارا می باشد. از آنجائی که دمای ترمزها، با کارکرد مداوم، رو به افزایش است، این امر مهمترین فاکتورمورد نیاز برای کنترل دمای روغن می باشد.

موارد کاربرد

- جهت مراقبت از سیستم ترمز نرمال در ماشین

- مهمترین فاکتورمورد نیاز برای کنترل دمای وغن

- جهت کار بر روی هر ماشینی

- مقوله مهمی در ماشین های مسابقه یا موتورسیکلت ها

- همه اتومبیل های دارای سیستم ترمز هیدرولیکی

مزایا

- عملکرد بسیار خوب در شرایط مرطوب و داغ آب   و هوائی

- به جهت دارا بودن ترکیبات شیمیائی، قابلیت کنترل حرارت تا حد معین

- قابلیت جوش خشک و مرطوب بسیار خوب

- عملکرد خیلی خوب و سریع، با قرارگرفتن در   معرض  آب و هوا

- مقاوم در برابر حرارت و جوش

- حفاظت در برابر خوردگی و روانکاری قسمت های مختلف سیستم ترمز

تمامي حقوق محفوظ و متعلق به کاسپین شیمی ميباشد. پورتال کتیبه نسخه 3.0.1