کاسپین شیمی

C.C.P-SB-CB

گروه روغن موتورهای بنزینی

روغن موتور C.C.P-SB/CB با استفاده از روغن پایه پارافیک مرغوب با شاخص گرانروی بالا،  همواره با مواد افزودنی مناسب که در ساخت این روغن موتور استفاده گردیده است دارای خواص پاک کنندگی، جلوگیری از سائیدگی ، خوردگی ، کف،  پایداری  روغن در مقابل اکسیداسیون می باشد.                      


     موارد کاربرد
-    موتورهای بنزینی با سطح کارآیی API SB/CB
-     موتورهای دیزلی سبک با شرایط متوسط کاری
-    سیستم های هیدرولیک و پمپ ها                      
-    ماشین آلات کشاورزی
-    موتورهای دو زمانه و چهار زمانه سبک دریاییسطوح کارآیی
C.C.P SB-CB

      مزایا
-    حفظ ویسکوزیته در مدت کارکرد
-    جلوگیری از افت فشار
-    تبخیر بسیار اندک
-    پایداری حرارتی بالا
-    جلوگیری از سایش و فرسایش موتور


مشخصات روغن C.C.P-SB/CB

C.C.P SB-CB

تمامي حقوق محفوظ و متعلق به کاسپین شیمی ميباشد. پورتال کتیبه نسخه 3.0.1