کاسپین شیمی

روغن کوئینچ

روغن CCP-Oil-quenched

روغن های عملیات حرارتی کوئینچ با روغن پایه معدنی بسیار مرغوب دارای پایداری اکسیداسیون و حرارتی بالا بوده و برای انواع عملیات کوئینچینگ سرد و گرم فرموله و تولید گردیده است . روغنهای کاماز کوئینچ در دو نوع سرد (C) و گرم (H) تولید و برای عملیات حرارتی (کوئینچینگ) قطعات فولادی و آلیاژهای گوناگون آن توصیه می گردد.

به منظور افزایش عمر مفید روغنهای عملیات حرارتی ، تمیز نگهداشتن تانک روغن نگهداری در محیطی خنثی و به دور از عوامل اکسید کننده موثر خواهد بود.

موارد کاربرد

- عملیات کوئینچینگ نسبتاً سریع انواع آلیاژهای فولادی

- فرآیند کوئینچینگ گرم قطعات فولادی

- عملیات حرارتی بسیار سریع آلیاژهای کم کربن فولادی

مزایا

- نقطه اشتعال بالا

- فراریت اندک

- خاصیت بازدارندگی مناسب در برابر خوردگی

- خواص بسیار خوب تفکیک از آب

- پایداری حرارتی بالا

 

مشخصات روغن کوئینچ

تمامي حقوق محفوظ و متعلق به کاسپین شیمی ميباشد. پورتال کتیبه نسخه 3.0.1