کاسپین شیمی

روغن لکوموتیو C.C.P-Dieselmotive

روغن لکوموتیو C.C.P-Dieselmotive

روغن لکوموتیو C.C.P-Dieselmotive با استفاده از روغن پایه معدنی پارافینیک مرغوب و مواد افزودنی ویژه فاقد از عنصر روی تولید گردیده است .   به دلیل وجود آلیاژ نقره در یاتاقان لکوموتیوها که به شدت نسبت به فلز روی حساس می باشند، مواد افزودنی بکاررفته در فرمولاسیون روغن لکوموتیو کاماز فاقد عنصر یاد شده بوده و لذا هیچ اثر نامطلوبی بر یاتاقانها ایجاد نمی نماید. همچنین عدد قلیائیت بالای این روغن، خنثی کننده ترکیبات اسیدی حاصل از مصرف سوختهایی با گوگرد بالا خواهد بود.

موارد کاربرد

- موتورهای لکوموتیو GE , EMD

- ژنراتورهای ثابت نیروگاهی

- موتورهای دریایی

- لکوموتیوهای دارای یاتاقان با آلیاژ نقره

سطوح کارایی

مزایا

- خاصیت TBN بالا

- فاقد از فلز روی

- پاک کنندگی بسیار خوب

- حفظ ویسکوزیته در مدت زمان کارکرد

- سازگار با یاتاقانهای دارای آلیاژ نقره

مشخصات روغن لکوموتیو C.C.P-Dieselmotive

تمامي حقوق محفوظ و متعلق به کاسپین شیمی ميباشد. پورتال کتیبه نسخه 3.0.1