کاسپین شیمی

روغن گردشی

روغن CCP-Circulating

روغن گردشی با استفاده از روغن پایه معدنی و افزودنی های مناسب تهیه شده و در بیشتر سیستم های گردشی صنعتی قابلیت کاربرد دارد. این روغن با افزودنی های مناسب سیستم را در برابر خوردگی محافظت کرده و موجب طول عمر آن می شود .

 از دیگر خواص این روغن می توان به جداشدن سریع از آب و جلوگیری از تشکیل کف پایدار در سیستم و آزادسازی سریع هوا اشاره کرد. روغن گردشی در گریدهای ISO 22 تا ISO 460 قابل عرضه می باشد.

موارد کاربرد

- سیستم های گردشی و روانکاری عمومی

- یاتاقان های مسطح

- جعبه دنده های بسته

- سیستم های هیدرولیک و کمپرسورهای هوا با شرایط متوسط عملیاتی

سطوح کارایی

مزایا

- محافظت سیستم از اکسیداسیون و تشکیل لجن

- خاصیت ضد زنگ خوب

- جداشدن سریع از آب

- جلوگیری از تشکیل کف پایدار

- شاخص گرانروی بالا

مشخصات روغن گردشی

تمامي حقوق محفوظ و متعلق به کاسپین شیمی ميباشد. پورتال کتیبه نسخه 3.0.1